Login

Πηγή: 

 

Λιπαντικά, α΄ μέρος - Τύποι και Ιξώδες Λαδιών

 

Τύποι Λαδιών

Tα λιπαντικά αυτοκινήτων χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: μονότυπα και πολύτυπα.

Μονότυπα, ονομάζονται τα λιπαντικά απλής ρευστότητας και απευθύνονται σε αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας. Πολύτυπα ονομάζονται τα λιπαντικά πολλαπλής ρευστότητας και απευθύνονται σε αυτοκίνητα νεότερης τεχνολογίας.

Τα πολύτυπα λιπαντικά διακρίνονται σε ορυκτής βάσης, σε ημισυνθετικά και σε συνθετικά.

Τα ορυκτής βάσης ή ορυκτέλαια (mineral), κατασκευάζονται από το ακατέργαστο πετρέλαιο που έχει υποβληθεί σε ποικιλία σύνθετων διαδικασιών χωρισμού (διύλιση). Έχουν αρκετά συχνή χρήση, στα αυτοκίνητα και στις βιομηχανικές εφαρμογές.

Τα ημισυνθετικά (Semi-Synthetic) είναι μίξη δύο τύπων βάσης λιπαντικού (συνήθως 70-80% ορυκτέλαιου και 20-30% συνθετικού λιπαντικού). Είναι καλύτερης ποιότητας από τα ορυκτέλαια.

Τα συνθετικά (synthetic) είναι προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί μέσω χημικής επεξεργασίας διαφόρων συστατικών. Είναι ότι καλύτερο διαθέτει σήμερα η τεχνολογία των λιπαντικών. Οι δύο κύριες οικογένειες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους είναι: α) εστέρες και β) συνθετικοί υδρογονάνθρακες, polyalphaolefins κατασκευασμένες από αιθυλένιο του ακατέργαστου πετρελαίου.

Τα συνθετικά λιπαντικά, έχουν εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες και εξαιρετική θερμική σταθερότητα. Εξαιτίας της επεξεργασίας τους, είναι ακριβότερα και αναμφίβολα προσφέρουν μέγιστη προστασία στον κινητήρα.

Ολες οι εταιρίες, πάνω στη βάση του λιπαντικού, βάζουν διάφορα πρόσθετα (15-25%) για να ενισχύσουν τις ιδιότητες της λιπαντικής βάσης ή να δώσουν στην λιπαντική βάση, ιδιότητες που φυσικώς δεν τις έχει.

Τα λάδια εκτός των τύπων τους σε ορυκτέλαια-ημισυνθετικά-συνθετικά, τα χωρίζουμε και σε διάφορες ομάδες (group). Group I/II (ορυκτέλαια), Group III (ημισυνθετικά) και Group IV/V (100% συνθετικά).

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των λαδιών σε Group, δεν είναι απολύτως διακριτή, γιατί αναλόγως της σύνθεσης και των χαρακτηριστικών, υπάρχουν πολλά λάδια που είναι ενδιάμεσης κατηγορίας δηλ. Group III-IV κ.ο.κ

Στην κατηγορία Group IV ανήκουν μόνο τα συνθετικά λιπαντικά που κατασκευάζονται από πολυαλφαολεφίνες (polyalphaolefins, PAO).

Στην κατηγορία Group V ανήκουν τα συνθετικά λιπαντικά που προέρχονται από εστέρες. Οι εστέρες δεν προέρχονται απαραίτητα από παράγωγα του πετρελαίου, συχνά προέρχονται και από καρπούς της γης (πχ καρυδέλαιο, λαχανέλαιο). Οι εστέρες προσδίδουν στο λιπαντικό με σαφήνεια τις ιδιότητες που επιθυμεί ο παρασκευαστής του. Τα λιπαντικά με εστέρες είναι αδύνατον να σταθούν χωρίς λιπαντική βάση που σημαίνει ότι πρέπει να περιέχουν σεβαστή ποσότητα ορυκτελαίου (Group I/II/III) ή PAO (Group IV). Τα κορυφαία εστερικά λιπαντικά περιέχουν τουλάχιστον 50% GrIV ή GrIII/IV ή GrIII (την κατηγορία της βάσης την γνωρίζουν μόνο οι παρασκευαστές τους).

Επίσης δεν υπάρχει λιπαντικό 100% Group IV καθότι δεν μπορεί να σταθεί πάνω στα μέταλλα λόγω αντίθετης πολικότητας με αυτά. Γι αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται εστέρες. 
Έτσι στην πραγματικότητα τα 100% πραγματικά συνθετικά, είτε Group IV είτε Group V είναι πάντα Group IV/V.

Στην Ευρώπη ο χαρακτηρισμός συνθετικό λιπαντικό (synthetic) απαιτεί τη χρήση 100% συνθετικής βάσης (100% synthetic), σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου βάση νομοθεσίας και ένα λιπαντικό GroupIII μπορεί να χαρακτηρισθεί 100% synthetic.

Προσοχή επίσης, στην αναγραφή "συνθετική βάση - synthetic base", διότι ένα ποστοστό συνθετικής βάσης έχουν και τα ημισυνθετικά λιπαντικά. Με λίγα λόγια εάν θέλετε πλήρως συνθετικό λάδι, εξασφαλίστε την αναγραφή "πλήρως συνθετικό-Full synthetic" ή το "100% συνθετικό-100% synthetic".

Το "συνθετικής βάσης-synthetic base" είναι συνήθως τα ημισυνθετικά λάδια (όπως της Selenia η σειρά Gold και 20K).

 

 

Ιδιότητες & Πρόσθετα

(πηγή Ελληνική Λέσχη Φίλων της Πραγματικής Οδήγησης)


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

HTHS, Δείκτης Αντοχής Λιπαντικού (150oC) = όσο μεγαλύτερη τιμή τόσο το 
λιπαντικό φιλμ κατά την άσκηση υψηλής πίεσης μεταξύ δύο μεταλλικών επιφανειών 
παραμένει παχύτερο σε ένα λιπαντικό (ακόμη κι αν είναι χαμηλότερου ιξώδους).

Viscosity Index, VI - Δείκτης Ιξώδους = περιγράφει την αντίσταση του λαδιού στη 
μεταβολή του ιξώδους του με την αύξηση της θερμοκρασίας. Όσο πιο μικρός είναι 
αυτός ο αριθμός τόσο πιο ευαίσθητο είναι το ιξώδες του με τη θερμοκρασία

Flash Point, FP - Σημείο Ανάφλεξης = είναι η θερμοκρασία στην οποία το 
λιπαντικό παράγει ατμούς που μπορούν στιγμιαία να αναφλεχθούν υπό την παρουσία 
φλόγας ή και αέρα. Σε χρησιμοποιημένο λιπαντικό το σημείο ανάφλεξης 
υποβαθμίζεται, για αυτό και (πιθανόν) να εξατμίζονται ευκολότερα.. Όταν η 
ανάφλεξη των ατμών διαρκέσει πάνω από 5 sec., τότε μιλάμε για σημείο Καύσης 
Λιπαντικού(Fire Point. FP) το οποίο βρίσκεται θερμοκρασιακά υψηλότερα από το 
σημείο ανάφλεξης. Στο σημείο που το λιπαντικό καίγεται παρουσία αέρα χωρίς 
φλόγα καθορίζει κα το σημείο Αυτανάφλεξης.

Pour Point, PP - Σημείο Ροής & Σημείο Θόλωσης = Το σημείο ροής είναι η 
κατώτατη θερμοκρασία όπου το λιπαντικό ρέει υπό την επίδραση του βάρους του. Το 
σημείο θόλωσης είναι η θερμοκρασία που, λόγω χημικών «ανακατατάξεων», το λάδι 
καθίσταται θολό. Το σημείο θόλωσης είναι ανώτερο του σημείου ροής.

Αντοχή στην οξείδωση = δείκτης αντοχής του λιπαντικού στην οξείδωση λόγω 
υψηλών θερμοκρασιών και παρουσίας αέρα. Συνήθως το λάδι σκουραίνει με την 
οξείδωση (δεν είναι βέβαια ο μοναδικός λόγος). Η υπερβολική οξείδωση μπορεί να 
αυξήσει το ιξώδες.

TAN, Total Acid Number - Οξύτητα = ποσότητα σε mgr ΚΟΗ (καυστικού καλίου-
ποτάσας) για την εξουδετέρωση της οξύτητας του λιπαντικού και μετατροπή του σε 
ουδέτερο pH.

TBN, Total Base Number - Αλκαλικότητα = ποσότητα κατάλληλου προσθέτου για 
την εξουδετέρωση της αλκαλικότητας του λιπαντικού και μετατροπή του σε διάλυμα 
με ουδέτερο pH. ¨Οσο πιο μικρός αριθμός τόσο πιο λίγα είναι τα πρόσθετα του 
λαδιού. Με τη χρήση του λιπαντικού παρατηρείται πτώση του TBN.

Sulfated Ash - Τέφρα = δημιουργείται από μεταλλικά στοιχεία που υπάρχουν στα 
πρόσθετα του λιπαντικού και από τα κατάλοιπα (οξείδια, σκόνη, μεταλλικά τεμάχια) 
που δημιουργούνται κατά τη χρήση των λαδιών.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Βελτιωτές ιξώδους = αυξάνουν το δείκτη ιξώδους (VI)

Πρόσθετα υψηλής πίεσης = παρέχουν προστασία όταν «σπάει» το φιλμ λαδιού, 
δημιουργώντας ένα φιλμ στερού λιπαντικού το οποίο έχει πολύ καλή πρόσφυση με τα 
μεταλλικά εξαρτήματα.

Αντιοξειδωτικά = προστατεύουν το λιπαντικό από την οξείδωση

Απορρυπαντικά και διασκορπιστικά πρόσθετα = αποτρέπουν την δημιουργία 
λάσπης (sludge) στο κάρτερ, δεσμεύοντας την υγρασία που παράγεται από την καύση 
και διαρρέει προς το λιπαντικό.

Πρόσθετα για την περαιτέρω μείωση του σημείου ροής = μειώνουν την κατώτερη 
θερμοκρασία στην οποία το λάδι εξακολουθεί φυσικά να ρέει.

Αντιδιαβρωτικά = προστατεύουν τα μεταλλικά εξαρτήματα του κινητήρα από την 
ηλεκτροχημική διάβρωση.

Αντιαφριστικά πρόσθετα = μειώνουν τη διάρκεια ζωής των φυσαλίδων και 
συντελούν στην ένωση πολλών μικρών σε μεγαλύτερες φυσαλίδες, ώστε αυτές να 
διαλύονται εύκολα.

Λιπαρά πρόσθετα (αντιτριβικά) = βελτιώνουν την προστασία του λιπαντικού σε 
περίπτωση οριακής λίπανσης.

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάθε λιπαντικό, στο κουτί του αναγράφει ένα σύνολο πληροφοριών που είναι αρκετά χρήσιμα για την αναγνώρισή του.

 

1) Viscosity = Ιξώδες Λιπαντικού

Ενδείξεις όπως: SAE 0W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 10W-60 κ.α., είναι δείγματα αναγραφής ιξώδους. Η SAE είναι η προδιαγραφή μέτρησης του ιξώδους.

Γενικά, το ιξώδες είναι η συμπεριφορά του λαδιού το χειμώνα και το καλοκαίρι. Η ένδειξη για παράδειγμα 10W, μας δείχνει τη συμπεριφορά του λιπαντικού ως προς το ιξώδες του το χειμώνα (W=Winter=Χειμώνας) και η ένδειξη 40, τη συμπεριφορά του λιπαντικού ως προς το ιξώδες του το καλοκαίρι.

Γενικά αναφέρεται, ότι όσο πιο χαμηλό ιξώδες έχει το λιπαντικό, τόσο πιο λεπτόρευστο είναι. Για παράδειγμα το λιπαντικό 0W-20 είναι πιο λεπτόρευστο από το λιπαντικό με 10W-40 τόσο στο κρύο όσο και στη ζέστη. Η διαφορά μεταξύ δύο λιπαντικών 0W-40 και 10W-40 είναι μόνο ως προς το χειμώνα, όπου το πρώτο (0W) ρέει πολύ πιο εύκολα από το δεύτερο (10W). Στο καλοκαίρι όμως παρουσιάζουν παρόμοια ή ίδια συμεριφορά (δείκτης 40)

Τέλος, όταν η διαφορά μεγαλώνει αρκετά μεταξύ του δείκτη που αφορά το χειμώνα και το καλοκαίρι (π.χ λιπαντικό 10W-60), φανερώνεται η παρουσία μεγάλης ποσότητας πρόσθετων ενίσχυσης ιξώδους στο λιπαντικό με σκοπό την αυξημένη δυνατότητα διακύμανσης του ιξώδους σε μεγάλο θερμοκρασιακό φάσμα.

Με λίγα λόγια, εάν δεν υπήρχαν πάρα πολλά ενισχυτικά ιξώδους στο 10W-60, αυτό θα ήταν 10W-30 ή 10W-40. Το μειονέκτημα στην χρήση πολλών ενισχυτικών ιξώδους, είναι ότι με την χρήση καταστρέφονται και το λιπαντικό υποβαθμίζεται από 60άρι σε χαμηλότερο δείκτη ιξώδους.

Αντιθέτως, όταν δεν χρησιμοποιούνται πολλά πρόσθετα ενίσχυσης ιξώδους (όπως συμβαίνει σε λάδια GroupIV/V), η αντοχή του ανοίγματος ιξώδους σε βάθος χρόνου αυξάνει. Σε αυτά τα λάδια η "αντοχή" τους επιτυγχάνεται από την ποιοτική συνθετική τους βάση, με αποτέλεσμα την αντοχή σε χρόνο και χρήση.

 

2) Base Oil = Λιπαντική Βάση

Η απόδοση και τα χαρακτηριστικά διαφέρουν μεταξύ των λιπαντικών. Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι προέρχονατι από μία «λιπαντική βάση», η οποία καλύπτει το 75-85% του λιπαντικού και μπορεί να είναι πετρελαϊκή (mineral) ή γνήσια συνθετική.

 

3) Type of Engine = Τύπος Κινητήρα

Ένδειξη για ποιον τύπο χρήσης κινητήρα αρμόζει (βενζίνης ή πετρελαίου ή και τα δύο)

 

4) Manufacturer Certification = Πιστοποιητικά Κατασκευαστών

Αναφορά για το ποια πιστοποιητικά κατασκευαστών αυτοκινήτων, καλύπτει το συγκεκριμένο λιπαντικό. Μερικοί κατασκευαστές έχουν θεσπίσει και δικά τους πιστοποιητικά προδιαγραφών λιπαντικών.

 

5) Norms = Κανόνες API & ACEA

Τα αρχικά ACEA είναι ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, όπου έχει θεσπίσει προδιαγραφές για τα λάδια και τα αρχικά API είναι το Αμερικάνικο Πετρελαϊκό Ινστιτούτο που και αυτό με τη σειρά του έχει θεσπίσει προδιαγραφές λιπαντικών. Οι προδιαγραφές ACEA & API είναι απόλυτα αποδεκτές από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις εταιρίες κατασκευής λιπαντικών.

Οι κανόνες της ACEA χωρίζονται σε κατηγορίες: A-B-C-E

A = βενζινοκινητήρες

Β = ντιζελοκινητήρες

C = βενζινοκινητήρες / πετρελαιοκινητήρες με κατακράτηση σωματιδίων

E = ντιζελοκινητήρες εμπορικών οχημάτων και φορτηγών

Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει αρκετά επίπεδα απόδοσης, όπου περιγράφονται με ένα νούμερο (1,2,3 κ.λ.π), ακολουθούμενο από ένα διψήφιο νούμερο που είναι η χρονολογία που εισήχθει η νόρμα.

Για παράδειγμα οι τυποποιήσεις ACEA του 1996, που εφαρμόστηκαν στους βενζινοκινητήρες ήταν:

Α1-96 = λιπαντικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

A2-96 = λιπαντικά κανονικής χρήσης

Α3-96 = λιπαντικά για χρήση σε δύσκολες συνθήκες

Οι αντίστοιχες τυποποιήσεις ACEA για το 2008 θα είναι:

Α1/Β1-08

Α3/Β3-08

Οι κανόνες του API χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: S & C

S = βενζινοκινητήρες

C = ντιζελοκινητήρες

Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει αρκετά επίπεδα απόδοσης, όπου περιγράφονται με γράμματα είτε για τους βενζινοκινητήρες (D, E, F, G, H, J) είτε για τους ντιζελοκινητήρες (C, DI, DII, E, F, G, H)

Για παράδειγμα η SJ σημαίνει ότι αφορά βενζινοκινητήρα (S) με επίπεδα απόδοσης που καθορίζει το J επίπεδο απόδοσης κατά API.

 

Προδιαγραφές Lancia

Η Lancia για τις Lybra, δεν έχει θεσπίσει ειδικές νόρμες αλλά απαιτεί τις παρακάτω κατά ACEA & API.

Βενζινοκινητήρες

- Συνθετικά λάδια κατηγορίας SAE 10W-40 που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές ACEA A3-96 και API SJ............και συνιστά λάδια Selenia 20K.

- Συνθετικά λάδια κατηγορίας SAE 5W-30 που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές ACEA A1 και API SJ............και συνιστά λάδια Selenia Performer.

Πετρελαιοκινητήρες

Συνθετικά λάδια κατηγορίας SAE 10W-40 που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές ACEA Β3και API CD............και συνιστά λάδια Selenia Turbo Diesel.

Συνθετικά λάδια κατηγορίας SAE 5W-40 που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές ACEA B3και API CF............και συνιστά λάδια Selenia WR Diesel.

 

Από τα παραπάνω, που αναφέρει η Lancia, κρατήστε ότι αφορά τις προδιαγραφές και ξεχάστε ότι αφορά το "συνιστά" διότι αυτή η επιλογή δεν έχει να κάνει με τηνκαλύτερη επιλογή αλλά με την επιλογή του τμήματος marketing της εταιρίας σύμφωνα με τις εκάστοτε συμφωνίες του.

Άλλωστε, σήμερα (2008) το δίκτυο της Fiat Hellas, δεν τοποθετεί παντού Selenia. Αρκετά σημεία του δικτύου του, αντί για Selenia τοποθετούνται λιπαντικά Fuchs, Αgip κ.ά.

 

Συγκριτικό Διάγραμμα Τυποποιήσεων

Συγκρίνεται τα παρακάτω διαγράμματα και παρατηρήστε πόσο έχουν εξελιχθεί οι προδιαγραφές στα σημερινά λιπαντικά, σε σχέση με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές των ACEA A3, ACEA A1 & API SJ. Οι τελευταίες προδιαγραφές ACEA C3-04 ή BMW LongLife 04 καλύπτονται από ορισμένα λιπαντικά της αγοράς (συνθετικά). Όσο μεγαλώνουν τα νούμερα τόσο το καλύτερο.

(Πηγή = Lubrizol)

Fuel Economy= Οικονομία στο καύσιμο

Oxidative Thickening = Ποσότητα αντιοξειδωτικών για την προστασία της οξείδωσης του λιπαντικού

Piston Deposits = Εναποθέσεις στα πιστόνια κατάλοιπων καύσης

Sludge = Λάσπη

Wear = Φθορά

Soot Thickening = Μικρά αιωρούμενα σωματίδια στο λιπαντικό που προέρχονται από υπολείματα καύσης και επηρρεάζουν το ιξώδες

Aftertreatment Compatibility = η συμβατότητα για μείωση διαφόρων κατάλοιπων καύσης που επηρρεάζουν τα συστήματα κατακράτησης ρύπων (καταλύτες κ.λ.π)

(για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω όρων βλέπε: Λιπαντικά, α΄ μέρος - Ιδιότητες & Πρόσθετα)

ACEA A3-02

ACEA A1-02

API -SJ

ACEA C3-04

BMW LL-04

 

Κάθε λιπαντικό που καλύπτει ή υπερβαίνει τις παραπάνω προδιαγραφές, είναι κατάλληλο για τους κινητήρες μας. Τα όσα ακούγονται στα διάφορα συνεργεία, είναι απλώς λόγια συμφέροντος προς συγκεκριμένα προϊόντα ή ακόμη και άγνοια σε θέματα λιπαντικών.

 

 

 

Δεν είναι εύκολο να προτείνεις μία συγκεκριμένη εταιρία και τύπο λιπαντικού για όλους τους κινητήρες.

Ακόμη και σε έναν τύπο κινητήρα, το ιδανικό συγκεκριμένο λιπαντικό είναι αποτέλεσμα δοκιμών και συγκρίσεων, γιατί οι κινητήρες μας διαφέρουν λόγω των διαφορετικών συνθηκών που έχουν δουλέψει, την διαφορετική συντήρηση που τυχόν έχουμε κάνει, το κατά πόσο το "στίβουμε" στην καθημερινή μας οδήγηση και άλλα πολλά. Οι "ανοχές" με λίγα λόγια διαφέρουν από κινητήρα σε κινητήρα και βάση αυτών θα πρέπει να επιλεχθεί το σωστό λιπαντικό.

Άλλωστε, σκοπός δεν είναι να βάλουμε το καλύτερο λιπαντικό της αγοράς αλλά το σωστότερο για τις ανοχές του κινητήρα μας.

Ας προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε μερικά σημεία, για μια σωστότερη επιλογή λιπαντικού.

 

Τα χαρακτηριστικά, σωστή επιλογή (πηγή: Opie Oils, "Comparing Technical Specs)

Όταν πρόκειται να συγκρίνουμε διάφορα λιπαντικά για χρήση στο αυτοκινητό μας, πρέπει να ανατρέξουμε στις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών και να τα συγκρίνουμε σε ομάδες ίδιου ιξώδους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λιπαντικού δεν θα τα βρούμε πάνω στο κουτί, αλλά σε αρχεία pdf (συνήθως), που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο από τις εταιρίες. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος, για να μπορέσουμε να επιλέξουμε εκείνο το λιπαντικό με τις καλύτερες προδιαγραφές προστασίας και απόδοσης.

Από όλα τα αναγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν μερικά που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, αν και μερικοί κατασκευαστές λιπαντικών δεν δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την απευθείας σύγκριση. Οι συγκρίσεις μπορεί να είναι δύσκολες χωρίς την πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών, αλλά όχι αδύνατη.

Παρακάτω, δίνονται τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητήσουμε στην απευθείας σύγκριση των λιπαντικών.

Κινηματικό Ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου

Κινηματικό Ιξώδες στους 40 βαθμούς Κελσίου

Δείκτης Ιξώδους (VI)

Σημείο Ροής (Pour Point)

Σημείο Ανάφλεξης (Flash Point)

Δείκτης Αντοχής Λιπαντικού ή HTHS

Από τα παραπάνω τα πιο σημαντικά είναι ο Δείκτης Ιξώδους (VI) και ο Δείκτης Αντοχής Λιπαντικού (HTHS - High Temperature/High Sheer Viscosity).

Ένα λιπαντικό με μεγαλύτερο δείκτη ιξώδους, έχει καλύτερη ικανότητα να διατηρεί το ιξώδες του σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασίας. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται σταθερό το ιξώδες του λιπαντικού τόσο στο κρύο, όσο και στη ζέστη χωρίς να επηρεάζεται. Φυσικά, αυτός ο δείκτης ισχύει όσο το λιπαντικό είναι καινούργιο και δεν μας λέει τίποτα, για το πόσο θα διατηρηθεί ο δείκτης ιξώδους κατά τη χρήση του λιπαντικού και τη γήρανσή του.

Αυτή την πληροφόρηση μας τη δίνει ο Δείκτης Αντοχής Λιπαντικού (HTHS).

Γενικά, τα ορυκτέλαια και τα ημισυνθετικά τείνουν να χάνουν πιο γρήγορα τον δείκτη ιξώδους κατά την χρήση, σε σχέση με τα συνθετικά λιπαντικά. Τα συνθετικά λιπαντικά έχουν πολύ μικρότερες ανάγκες ενισχυτικών ιξώδους, τα οποία ως γνωστό «σπάνε» γρηγορότερα κατά τη χρήση του λιπαντικού.

Υπό συνθήκες υψηλής πίεσης όπου εμφανίζεται η φθορά στα κινητά μέρη του κινητήρα, τα ενισχυτικά του Δείκτη Ιξώδους (πολυμερή) καταρέουν. Όταν συμβαίνει αυτό, το ιξώδες του λιπαντικού μειώνεται. Αυτό είναι ουσιαστικά που μετρά το τεστ, HTHS.

O HTHS δείκτης μετράτε σε Centipoise (cP) και θα πρέπει να παραμένει υψηλός. Σε κάθε SAE ιξώδους, υπάρχει ένα κατώτερο όριο για την τιμή HTHS. Εάν ένα πολύτυπο λιπαντικό δεν μπορεί να πετύχει μια τιμή HTHS πάνω από το όριο που έχει θεσπιστεί, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί για αυτό το ιξώδες. Για παράδειγμα, ένα λιπαντικό για να ανήκει στην κατηγορία SAE 15W-40, θα πρέπει να έχει HTHS τουλάχιστον 3.7

Όσο πιο λεπτόρευστο είναι το λιπαντικό (δείκτης SAE), τόσο πιο χαμηλό είναι το όριο της τιμής HTHS που πρέπει να έχει.

Βέβαια το όσο το δυνατόν υψηλότερο HTHS δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Ο κάθε κινητήρας έχει ένα "όριο" HTHS που μπορεί να δεχθεί χωρίς να μειωθεί το "στροφάρισμα". Αυτό το όριο δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά παρά μόνο με συνεχείς δοκιμές με διάφορα λιπαντικά.

 

Προδιαγραφές & Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστή για τη σωστή επιλογή

Στους κινητήρες μας (βενζινοκινητήρες) απαιτούνται ιξώδες SAE 5W-30 ή SAE 10W-40 και ACEA A1 (στην περίπτωση του 5W-30) ή ACEA Α3 (στην περίπτωση του 10W-40) και API SJ

Από τον κατασκευαστή προτείνονται τα Selenia. Στον ιστότοπο της Selenia για τους βενζινοκινητήρες μας προτείνεται το Selenia 20Κ με ιξώδες 10W-40 και το Selenia Performer MulitPower με ιξώδες 5W-40. Και τα δύο λάδια είναι "συνθετικής βάσης" και όχι "100% συνθετικά" που σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά ημισυνθετικά κατηγορίας Group II-ΙΙΙ.

Από τα τεχνικά φυλλάδια των λαδιών βλέπουμε:

Selenia 20K = πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές και υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του κατασκευαστήSAE 10W-40ACEA A3API SL/CF, FIAT 9.55535-G2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N.F405.N04, VW 500.00/505.00, MB 229.1

Κινηματικά Ιξώδες (4-40-100-130οC): 795.3-101.7-14.7-8.0. Σημείο Ροής στους -30oC, Σημείο Ανάφλεξης στους 220oC και Δείκτης Ιξώδους 150.

Selenia Performer MultiPower = πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές και υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του κατασκευαστήSAE 5W-40, ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 500.00/505.00/505.01, MB 229.1

Κινηματικά Ιξώδες (4-40-100-130οC): 640.7-93.0-14.7-8.2. Σημείο Ροής στους -36oC, Σημείο Ανάφλεξης στους 200oC και Δείκτη Ιξώδους 165.

Μεταξύ των δύο λαδιών βλέπουμε ότι: το Performer έχει αρκετά καλύτερο ιξώδες, που πρακτικά σημαίνει ότι παραμένει πιο αμετάβλητο το ιξώδες του σε μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, τουλάχιστον όσο παραμένει καινούργιο. Ρέει πολύ καλύτερα σε παγωμένο καιρό και έχει καλύτερο Σημείο Ροής. Δυστυχώς δεν δίνεται ο Δείκτης Αντοχής του Λιπαντικού δηλ. το HTHS και για τα δύο λιπαντικά.

Ο μοναδικός πίνακας που συγκεντρώνει όλα τα λιπαντικά κατηγορίας Group IV/V και μερικά καλά GroupIII, βρίσκεται στην Ελληνική Λέσχη Φίλων της Πραγματικής Οδήγησης (με τίτλο "Λίστα Κινηματικούς Ιξώδους στους 130oC-100oC-40oC-4oC διαφόρων συνθετικών λιπαντικών) και είναι γραμμένο από το Μίλτο Αναστασιάδη.

Με μια προσεκτική ανάγνωση αυτής της λίστας και έχοντας υπόψη μας ότι πρωτύτερα αναφέρθηκε, θα δούμε ότι υπάρχουν λιπαντικά που υπερκαλύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων λιπαντικών του κατασκευαστή (Selenia 20K & Performer). Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι είναι 100% συνθετικά λάδια ανωτέρων προδιαγραφών Group IV/V.

Όσα από αυτά υπερκαλύπτουν και τις προδιαγραφές ACEA & API του κατασκευαστή, είναι άριστες επιλογές για τους κινητήρες μας.

Το χειμώνα, ειδικά σε περιοχές όπου η σύνηθης εξωτερική θερμοκρασία είναι γύρω στους 0-5°C, θέλουμε όταν ξεκινάμε τον κινητήρα η ροή του λαδιού να είναι εύκολη για λιγότερες αντιστάσεις και ουσιαστικά λιγότερες φθορές, εδώ λιπαντικά με χαμηλό cSt (κινηματικό ιξώδες) στους 4οC πλεονεκτούν.

Απεναντίας ένα αυτοκίνητο που συνήθως το χειμώνα αντιμετωπίζει θερμοκρασίες από 7-8°C και άνω, δεν είναι ανάγκη να έχει ένα "λεπτόρευστο" λιπαντικό (5W), εδώ ένα λιπαντικό όπως το 10W-40 είναι υπεραρκετό.

Βέβαια σε έναν κινητήρα με κάποιες ανοχές, που έχει αρχίσει και καταναλώνει λιπαντικό θα βοηθούσε ένα καλό λιπαντικό με αυξημένο HTHS και μεγαλύτερο κινηματικό ιξώδες στους 100 & 130 βαθμούς Κελσίου.

Συμβουλευτείτε τη σελίδα "Ιδιότητες & Πρόσθετα Λιπαντικών" για να κατανοήσετε καλύτερα τα χαρακτηριστικά.

Χρήσιμες ερωτήσεις σε θέματα λαδιών

 

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε τα λάδια στον κινητήρα μας;

- Η Lancia για τη Lybra, αναφέρει αλλαγή λαδιών κάθε 20.000Km ή χρόνο (όποιο έρχεται πρώτο) με έλεγχο κάθε 3.000Km (νέοι κινητήρες) ή 1.000Km (κινητήρες με αρκετά χιλιόμετρα) και προσθήκη λαδιού εάν χρειάζεται, με την προϋπόθεση το όχημα να μην κινείται συνεχώς σε επαναλαμβανόμενες μικρές αποστάσεις των 5-7 χιλ. ή να λειτουργεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα στο ρελαντί.

Αυτό είναι πολύ μαρκετινίστικο, διότι είναι ακατόρθωτο το Selenia να αντέξει 20.000 χιλιομέτρων χωρίς να "σπάσει" το φιλμ του και το ιξώδες του και να αρχίζει να καταναλώνεται ή να αναθυμιάζει εύκολα (ως γνωστό οι αναθυμιάσεις από το καπάκι των εκκεντροφόρων οδηγούνται στην πεταλούδα του γκαζιού και από εκεί καίγονται στο θάλαμο καύσης). Οπότε στη διάρκεια των 20.000Km θα αναγκαζόμαστε να προσθέτουμε συνεχώς λάδι, δηλ. ουσιαστικά θα του δίνουμε σταδιακά το "φιλί της ζωής", παρατείνοντας για λίγο ακόμη τη "ζωή" του.

Μελετώντας τις ιδιότητες των προσθέτων, καταλαβαίνουμε ότι μια μεγάλη παγίδα πολυκαιρισμένων λαδιών είναι η οξείδωση του λιπαντικού.

Οπότε, ξεχάστε τις περίφημες συστάσεις για μεγάλες αλλαγές λαδιών και αλλάζετε τα λάδια το πολύ κάθε 10.000Km ή στο χρόνο (όποιο έρχεται νωρίτερα), απαραιτήτως μαζί με το φίλτρο λαδιού.

 

Γιατί ο κατασκευαστής (Selenia) αναφέρει ότι τα 20Κ αντέχουν 20.000Km;

- αναφέρει ότι αντέχουν 20.000Km υπό προυποθέσεις όπως: να προσθέτεις ποσότητες λιπαντικού όποτε η στάθμη χαμηλώνει, να αλλάζονται απαραιτήτως 1 φορά το χρόνο, να μην έχετε συχνά μποτιλιαρίσματα, να είστε σε καθαρό περιβάλλον χωρίς μόλυνση και το κυριότερο να κάνετε διαδρομές μεγαλύτερες των 6-7 χιλ. χωρίς συνεχόμενες στάσεις.

Με λίγα λόγια να μην ζείτε σε πόλη! Διαφορετικά το Selenia (και κάθε λιπαντικό) δεν αντέχει! Eίναι σίγουρο ότι εάν κάνεις 20.000Km, το ιξώδες του λιπαντικού θα έχει "σπάσει". Όλα τα πρόσθετα ενισχυτικά του ιξώδες του θα έχουν καταρρεύσει και η προστασία του κινητήρα θα μειωθεί.

Ειδικά για όσους θέλουν να κρατήσουν το αυτοκίνητό τους για παραπάνω από 5-6 χρόνια, είναι σημαντικό να αλλάζουν το λιπαντικό τους νωρίτερα για να έχουν μακροζωϊα στον κινητήρα τους.

 

Τι συμβαίνει στο λιπαντικό και πρέπει να αλλάζω τα λάδια νωρίτερα όταν κυκλοφορώ σε πόλη;

- όταν έχουμε καύση μέσα στο θάλαμο καύσης (χώρος ανάφλεξης της βενζίνης/αέρα μέσω των μπουζί), έχουμε μεταξύ άλλων και παραγωγή όξινων ουσιών και υδρατμών. Αυτά μέσω των διαφόρων ανοχών του κινητήρα και του σχεδιασμού του (οδηγοί βαλβίδων, διάφορα καπελότα κ.α) οδηγούνται στο εσωτερικό της κυλινδροκεφαλής. Η κυλινδροκεφαλή, ως γνωστό λιπαίνεται με το λιπαντικό του κινητήρα μας. Ενώνεται λοιπόν αυτό το λάδι με τους υδρατμούς που προαναφέρθηκαν και θα πρέπει είτε να τους αδρανοποιήσει, αναλόγως των προσθέτων που διαθέτει ή να τους οδηγήσει μέσω του συστήματος αναθυμιάσεων, ξανά προς καύση, όταν η θερμοκρασία ανέβει αρκετά υψηλά.

Το χειρότερο, στην λειτουργία του λιπαντικού είναι όταν δουλεύει με κρύο κινητήρα (σύντομες διαδρομές μέσα σε πόλη), όπου το λιπαντικό δεν μπορεί να αποβάλλει όλους αυτούς τους υδρατμούς. Από ένα σημείο και μετά οι υδρατμοί αυτοί κατακάθονται ως ίζημα (λάσπη-sludge) στο κάτω μέρος του κάρτερ. Αυτή η λάσπη είναι ότι χειρότερο για το λιπαντικό και κυρίως για τον κινητήρα που τον προσβάλλει χημικά.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους που τα αυτοκίνητα της πόλης, είναι πιο ευπαθή σε αυτόν τον τομέα. Αργούν να "πιάσουν" την απαιτούμενη θερμοκρασία (όσο πιο γρήγορα έρθει το αυτοκίνητο σε αυτήν την θερμοκρασία τόσο καλύτερα). Το μποτιλιάρισμα, ή η συνεχής λειτουργία σε πολύ χαμηλές στροφές δεν βοηθά σε αυτό. Τα αυτοκίνητα που κινούνται κυρίως μέσα στην πόλη απαιτούν συχνότερη αλλαγή του λιπαντικού.

 

Γιατί πρέπει να προτιμήσω τα συνθετικά από τα ορυκτελαικά ή ημισυνθετικά;

- γενικά, τα συνθετικά λιπαντικά λόγω της σύνθεσής τους, παρέχουν υψηλότερα τεχνικά χαρακτηριστικά από οποιαδήποτε μη συνθετικό λιπαντικό. Αυτές τις "ανώτερες" ιδιότητες τείνουν να τις κρατούν ασύγκριτα περισσότερο από τα μη συνθετικά λιπαντικά.

Για παράδειγμα ένα λιπαντικό ορυκτελαϊκής βάσης με ιξώδες 10W40, στην κανονική λειτουργία συμπεριφέρεται σαν SAE40. Σε καταστάσεις όμως υψηλών ταχυτήτων ή υψηλών στροφών σε διάφορα σημεία του κινητήρα, όπως τα έδρανα, επικρατούν τάσεις υψηλής πίεσης και το παραπάνω ορυκτέλαιο θα χάσει το SAE40 και θα συμπεριφερθεί ως SAE20. Ένα συνθετικό 5W40 για παράδειγμα στις ίδιες συνθήκες θα παραμείνει ως SAE40 παρέχοντας την προστασία που έχει ανάγκη ο κινητήρας.

Έρευνες που να καταλήγουν σε οριστικό συμπέρασμα, προτίμησης συνθετικών έναντι των μη συνθετικών (συμπεριλαμβανομένων και των ημισυνθετικών) δεν υπάρχουν. Υπάρχουν έρευνες που σε σημεία δείχνουν υπεροχή των συνθετικών, αλλά υπάρχουν και άλλες έρευνες που δεν δείχνουν υπεροχή.

Ένας ακόμη παράγοντας υπέρ των συνθετικών λιπαντικών είναι η μικρότερη παραγωγή λάσπης (sludge) στο εσωτερικό του κινητήρα, που ως γνωστό καταστρέφει τον κινητήρα με την πάροδο των χρόνων.

 

 

Όταν αλλάξω τα Selenia και βάλω 100% συνθετικά, πόσα χιλιόμετρα να τα κρατήσω;

- γενικά, ισχύει αυτό που αναφέρθει παραπάνω, ότι καλό είναι τα λάδια να αλλάζονται κάθε 10.000Km ή και νωρίτερα ή κάθε 6-7 μήνες (όποιο έρχεται νωρίτερα) απαραιτήτως μαζί με το φίλτρο λαδιού. Εδώ όμως χρειάζεται μία επισήμανση. Όταν αλλάζουμε λάδια από απλά ορυκτέλαια που χρησιμοποιούσαμε πρωτύτερα ή ακόμη και ημισυνθετικά σε 100% συνθετικά όπως είναι τα Group IV/V, θα πρέπει να κάνουμε μια γρήγορη αλλαγή, στα πρώτα 3.500Km. Στη δεύτερη αλλαγή να τα κρατήσουμε λίγο παραπάνω, περίπου 5.000-6.000 Κm και από την τρίτη φορά και έπειτα να τηρούμε τα κανονικά χιλιόμετρα αλλαγής.

Ο λόγος αν και εμπειρικός είναι προφανής, την πρώτη φορά που θα αλλάξουμε λάδια, σίγουρα θα έχουν μείνει υπολείματα παλαιού λαδιού στα διάφορα σημεία του κινητήρα, αλλά και φιλμ παλαιού λιπαντικού πάνω στα μέταλλα του κινητήρα. Αυτά σταδιακά θα αρχίζουν να ανακατώνονται με το νέο λιπαντικό. Ουσιαστικά στην πρώτη αλλαγή το νέο λιπαντικό θα λειτουργήσει ως "καθαριστής" του παλαιού λιπαντικού και θα οξειδωθεί γρηγορότερα.

Είναι επίσης σημαντικό στα πρώτα χιλιόμετρα της πρώτης αλλαγής (περίπου 30-50Km) να μην "πλακώνετε" το αυτοκίνητό σας για να δείτε πως πάει με τα νέα λάδια, οδηγήστε σε αυτά τα χιλιόμετρα με σύνεση. Το παλιό φιλμ του λιπαντικού, πρέπει να φύγει σταδιακά από τα μέταλλα και όχι απότομα!

Ουσιαστικά, από την δεύτερη αλλαγή του νέου λιπαντικού θα αρχίσει ο κινητήρας να λειτουργεί στις βελτιωμένες προδιαγραφές του 100% συνθετικού λιπαντικού. Βέβαια έχει παρατηρηθεί, σε αρκετές περιπτώσεις, ήδη από την πρώτη αλλαγή σημαντική βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του κινητήρα (κυρίως σε μεγάλες διαφορές ποιότητας των λαδιών ή όταν αντικαθίσταται ένα υπερβολικά πολυκαιρισμένο λιπαντικό το οποίο είχε χάσει τελείως τις ιδιότητές του).

Κατά πολλούς, αντί της παραπάνω εμπειρικής προσέγγισης είναι προτιμότερο να προηγηθεί ένα Engine Flush, έτσι ώστε να καθαρίσει το εσωτερικό του κινητήρα από τις επικαθίσεις και ακολούθως να μπει το συνθετικό λιπαντικό. Το Engine Flush το προτείνουν μερικές κορυφαίες εταιρίες συνθετικών λιπαντικών και μάλιστα προτρέπουν να μην τοποθετηθούν τα λιπαντικά τους σε κινητήρες που προτύτερα δεν χρησιμοποιούσαν συνθετικά λιπαντικά, χωρίς τη χρήση Engine Flush.

Πάντως και εδώ τα αποτελέσματα είναι περισσότερο εμπειρικά παρά επιστημονικά.

 

O Κινητήρας μου καταναλώνει λιπαντικό, τι πρέπει να κάνω;

- Εξαρτάται από το επίπεδο κατανάλωσης. Οι περισσότεροι κινητήρες υψηλής συμπίεσης, όταν πιεστούν καταναλώνουν ένα μέρος λιπαντικού. Η κατανάλωση επίσης έχει σχέση και με το σχεδιασμό του κινητήρα. Δεν καταναλώνουν όλοι οι κινητήρες την ίδια ποσότητα λιπαντικού ακόμη και μεταξύ κινητήρων του ίδιου κατασκευαστή (είπαμε ότι έχει σχέση ο σχεδιασμός). Οι 8-βάλβιδοι κινητήρες έχουν κατά κανόνα μικρότερη κατανάλωση λιπαντικού σε σχέση με τους 16-βάλβιδους ή 20-βάλβιδους.

Εάν τώρα ο κινητήρας καταναλώνει συνεχώς μεγάλες ποσότητες λιπαντικού (για παράδειγμα 0.5 λίτρο/1000Km), υποδηλώνει ανοχές ή κατεστραμμένες τσιμούχες βαλβίδων και θέλει οπωσδήποτε επισκευή.

Θα πρέπει να εξετάσετε επίσης, εάν η κατανάλωση γίνεται εξ' αρχής της αλλαγής των λιπαντικών ή παρουσιάζεται μετά από 5000-6000Km. Στη δεύτερη περίπτωση υποδηλώνει ότι για κάποιον λόγο ο κινητήρας (ή ο τρόπος οδήγησης) "σπάει" το συγκεκριμένο λιπαντικό και ίσως είναι φρόνιμο να στραφείτε σε άλλο λιπαντικό.

Σε μικρές καταναλώσεις της τάξης των 0,2 lit/1.000Km μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση "καταλληλότερο" λάδι, "παίζοντας" με τον δείκτη HTHS και τα κινηματικά ιξώδες στους 100 & 130 βαθμούς Κελσίου (θέτουμε λίγο μεγαλύτερο HTHS και κοιτάμε το λάδι να είναι λίγο περισσότερο παχύτερο σε υψηλές θερμοκρασίες). Ακόμη και η αλλαγή με άλλο λιπαντικό, ίδιων προδιαγραφών έχει δείξει και αλλαγή στην ποσότητα κατανάλωσης του λιπαντικού. Εδώ χρειάζονται οπωσδήποτε δοκιμές.

 

Θα πρέπει να συμπληρώνω λάδι αμέσως μόλις η στάθμη του λαδιού πέφτει κάτω από το max;

- Όχι. Οι δείκτες λαδιού έχουν μία ελάχιστη και μία μέγιστη σήμανση. Στους περισσότερους κινητήρες αυτό το διάστημα αντιστοιχεί σε 1 λίτρο λαδιού. Όσο το λάδι παραμένει ανάμεσα σε αυτή την περιοχή, υπάρχει με ασφάλεια παροχή λαδιού από την τρόμπα λαδιού και το σύστημα διατηρεί τη σωστή πίεση λαδιού.

Μεγάλη σημασία δώστε στο να μη ξεπερνάτε την μέγιστη στάθμη του λιπαντικού, διότι υποχρεώνεται το σύστημα να αυξάνει την πίεση του λαδιού, το λάδι να αφρίζει και να αναθυμιάζει υπερβολικά (και φυσικά να καταναλώνεται αμέσως).

Εξαίρεση οι κινητήρες με μεταβλητό χρονισμό όπου είναι καλύτερα να συμπληρώνεται αμέσως το λιπαντικό που έχει καταναλωθεί.

 

Η σημασία του ιξώδους του λαδιού στο μεταβλητό χρονισμό.

- Η φθορά του μεταβλητού χρονισμού, γίνεται κυρίως στο ξεκίνημα του κινητήρα, εκεί κυρίως που υπάρχει έλλειψη του λιπαντικού από το εσωτερικό της βαλβίδας του μεταβλητού (είναι γνωστό ότι οι βαλβίδες προ 01/2006, κατά το σβήσιμο του κινητήρα "στράγγιζαν" το εσωτερικό τους από λάδι, για το θέμα βλέπε εδώ). Είναι σημαντικό για τη βαλβίδα, να λιπανθεί γρήγορα κατά το ξεκίνημα. Εάν λοιπόν κατοικείται σε περιοχές που ο χειμώνας είναι συνήθως βαρύς (0-5°C), προτιμήστε ένα λιπαντικό 5W-40, διαφορετικά ένα λιπαντικό 10W-40 είναι υπεραρκετό.

 

Πώς μετράω τη στάθμη του λαδιού;

- Ο δείκτης του λαδιού, έχει μια μέγιστη και μία ελάχιστη ένδειξη στάθμης. Αυτή η διαφορά είναι 1 λίτρο λάδι.

Γενικά χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι μέτρησης: μέτρηση το επόμενο πρωινό με εντελώς κρύο κινητήρα (σε επίπεδο έδαφος) και μέτρηση σε κρύο κινητήρα αφού προηγουμένως λειτουργήσει κανένα 10-λεπτο (την προτείνει ο κατασκευαστής)

Κατά τον κατασκευαστή θα πρέπει: σε κρύο κινητήρα να τον ζεστάνεται για 10-15 λεπτά, αφήστε τον σε επίπεδο έδαφος για 10 λεπτά και ακολούθως μετρήσετε τη στάθμη (τη στάθμη την μετράμε από την πλευρά του δείκτη που "κοιτά" προς τον κινητήρα).

Αυτός είναι ένας ασφαλής τρόπος να μη ξεπεράσετε ποτέ τη μέγιστη στάθμη, έστω και από αμέλεια σας!

Εάν χρειαστείτε συμπλήρωμα, προσέξτε να μην ξεπεράσετε τη μέγιστη τιμή του δείκτη. Καλύτερα να έχετε λίγο λιγότερο λάδι, παρά περισσότερο.

Σε περισσότερο λάδι το σύστημα αυξάνει την πίεση του λαδιού, το αυτοκίνητο δεν "τραβά" σωστά,το λάδι αφρίζει εύκολα με αποτέλεσμα η αντλία λαδιού να στέλνει φυσαλίδες λαδιού! Σε ζεστό καιρό μάλιστα, αυξάνονται αρκετά οι αναθυμιάσεις του λαδιού με αποτέλεσμα να απομακρύνονται μεγαλύτερες ποσότητες βρασμένου λαδιού από το σωλήνα αναθυμιάσεων και να λερώνεται υπερβολικά η πεταλούδα γκαζιού μαζί με τον αισθητήρα όγκου αέρα (MAF).

Επίσης έχει παρατηρηθεί, κινητήρας που ήταν "ποτισμένος" λάδι, μετά από πίεση σε ζεστό καιρό να χάσει λάδια από τις τσιμούχες του, λόγω υπερβολικής εσωτερικής πίεσης!

 

Αξίζει να βάζω προϊόντα αντιτριβιδικά στο λάδι όπως τα X1R, Motorkote και Militec-1;

- Τα αμερικάνικα προϊόντα όπως τα X1RMotorkote και Militec-1, είναι προιόντα εφάμιλλα και έχουν δοκιμασθεί σε διάφορα ανεξάρτητα εργαστήρια, στον αμερικάνικο στρατό, στη NASA κ.α.

Και τα τρία έχουν την ίδια φιλοσοφία, μέσω μιας μοριακής φόρμουλας λειτουργούν απευθείας στα μέταλλα καλύπτοντας τις όποιες φθορές του, μειώνοντας την τριβή και τη φθορά των μετάλλων. Για αυτό και αυτά τα προΐόντα καλούνται αντιτριβιδικά.

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η όποια βελτιστοποίηση, δεν γίνεται με επικαθίσεις τεφλόν (teflon), μολυβδένιου (molybdenum) ή γραφίτη (graphite) όπως σε άλλα αντιτριβιδικά προιόντα (να μη χρησιμοποιείται στους κινητήρες σας τέτοια προϊόντα) και έχουν μια αντοχή που διαρκεί γύρω στα 20.000-25.000 Km. Μετά το πέρας αυτών των χιλιομέτρων ξαναβάζετε το υλικό.

Αυτά τα τρία προϊόντα, είναι ασφαλή, αρκεί να τηρηθούν οι οδηγίες τοποθέτησης. Τοποθετούνται σε ζεστό κινητήρα, ρίχνοντας σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα. Ακολούθως δουλεύεται τον κινητήρα ΟΜΑΛΑ, περίπου μία ώρα, για να δουλευτεί το λάδι με το αντιτριβιδικό και έπειτα τον ακινητοποιείται για ώρες μέχρι να κρυώσουν τελείως τα μέταλλα του κινητήρα (σε αυτή τη φάση γίνεται η μοριακή επεξεργασία της επιφάνειας των μετάλλων).

Να ξέρετε ότι συνήθως τα πολύ καλά λιπαντικά (100% συνθετικά, group IV/V) έχουν επιπρόσθετα αντιτριβιδικά. Βέβαια η φόρμουλα των X1R, Motorkote και Militec-1, θεωρείται μοναδική. Παρόλα αυτά η Amsoil, για παράδειγμα, δηλώνει ρητά να μην μπαίνουν πρόσθετα λαδιού (additives) μαζί με τα λάδια της.

Μεγάλη προσοχή στα ελληνικά προϊόντα Motorkote-100, X1R Da Vinci (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

 

Go to top